วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนรายวิชาคณิตศาสตร์


ตารางสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านสระบัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ผู้สอนนางสาวนูรียะ หะยีตาเละ

วัน/เวลา
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
จันทร์


Math ป.4
พักเที่ยง
Math ป.5


อังคาร


Math ป.5
Math ป.4


พุธ


Math ป.4
Math ป.5


พฤหัสบดี

Math ป.5
ศุกร์
Math ป.4