วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 10


วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2555
1. รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
2. ควบคุมการเข้าแถวหน้าเสาธง นักเรียนชั้น ป.6
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.4
4. ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน ช่วงชั้นที่ 2
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.5
6. ซ้อมเชียร์

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2555

1. รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
2. ควบคุมการเข้าแถวหน้าเสาธง นักเรียนชั้น ป.6
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.4
4. ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน ช่วงชั้นที่ 2
5. ซ้อมเชียร์ (ซ้อมใหญ่)

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2555
เชียร์ กีฬาอำเภอ ณ.สนามกีฬาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา