วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 7


วันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 ซ้อมใหญ่ (กรีฑา,ขบวนพาเหรด,กองเชียร์)
วันที่่ 27-28 มิถุนายน 2555 แข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายท่าศาลา ณ.โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
วันที่   29 มิถุนายน 2555     ประชุมครูและนักศึกษา (สรุปการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย)

สัปดาห์ที่ 6

เนื่่องจากจะมีการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายท่าศาลา
จึงมีการซ้อมตลอดทั้งสัปดาห์ (ไม่มีการเรียนการสอน) ดังนี้
ช่วงเช้าซ้อมกรีฑา เวลา 08:00 - 11:00 น. ณ.สนามกีฬาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ช่วงบ่ายซ้อมขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เวลา 13:00 - 15:30 น. ณ.โรงเรียนบ้านสระบัว

กีฬาเครือข่าย

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2555