วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 15

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555
หยุดรายอ

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555
หยุดรายอ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555
ซ้อมนักเรียน คิดเลขเร็ว อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555
พานักเรียนไปแข่งทักษะวิชาการ ณ. โรงเรียนทุ่งเกราะ

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555
1. รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
2. ควบคุมการเข้าแถวหน้าเสาธง นักเรียนชั้น ป.6
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.4
4. ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน ช่วงชั้นที่ 2